Terug naar nieuws

Geplaats op 15 september 2023

Uitnodiging themagesprek initiatiefnemersparticipatie

rijksweg-rw50

Met de komst van de Omgevingswet worden initiatiefnemers gestimuleerd, en in sommige gevallen zelfs verplicht, om met de omgeving in gesprek te gaan over hun initiatief. Maar hoe pakt u dit als initiatiefnemer aan? En hoe helpt de gemeente u hierbij? Hierover gaat de gemeente Kampen we graag (opnieuw) met u in gesprek!

Betrokkenheid omgeving
Gemeente Kampen vindt het belangrijk dat bij ruimtelijke initiatieven buren en andere belanghebbenden die hinder kunnen ondervinden van het idee, tijdig geïnformeerd en betrokken worden. Dit kan met behulp van een informerende brief, een gesprek met buren over de (ver)bouwplannen of zelfs een inspraakavond met de wijk als het idee daar om vraagt. Wanneer dit goed en tijdig gebeurt, ontstaat er meer wederzijds begrip en kunnen initiatieven beter passend en aantrekkelijker worden.

Leidraad initiatiefnemersparticipatie
De gemeente Kampen wil initiatiefnemers hierin beter gaan ondersteunen. Zodat het informeren en betrekken van de omgeving bij uw ruimtelijke initiatief voor u gemakkelijker wordt. Om deze reden werkt gemeente Kampen al een tijdje aan de ontwikkeling van de Leidraad initiatiefnemersparticipatie. De conceptleidraad is inmiddels bijna klaar. Deze leidraad beschrijft wat de gemeente van de initiatiefnemers verwacht op het gebied van participatie bij een ruimtelijk initiatief. Hierin staat ook op welke manier de initiatiefnemer dat goed zou kunnen doen. Ter ondersteuning biedt de gemeente een stappenplan en geven ze praktische hulpmiddelen als een impactmeter en participatielogboek.

Check: is het concept werkbaar?
In februari vroeg de gemeente betrokkenen binnen en buiten de gemeente Kampen wat hun behoefte is ten aanzien van de leidraad. Eind september gaan ze graag opnieuw met u in gesprek om de leidraad zoals ze die nu uitwerken te presenteren. Zij horen dan graag van u of de leidraad begrijpelijk/werkbaar is en of de eerder opgehaalde behoefte op een juiste manier is vertaald. Uw feedback verwerken ze in de leidraad voordat ze die in november aanbieden aan het gemeentebestuur ter besluitvorming.

Wanneer
Donderdag 28 september van 16.00 tot 17.30 uur, stadhuis gemeente Kampen. Adres: Burgemeester Berghuisplein 1.

Deelnemen
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan voor de bijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar de onderstaande projectleider. Het is overigens niet nodig om bij het eerdere gesprek in februari aanwezig te zijn geweest.

Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen? Neem dan gerust contact op.

Projectleider Leidraad Initiatiefnemersparticipatie:

Suzy Koot
Mail: [email protected]

Telefoon: 06-41661420

 

Delen op:

Deelgenoten: