Optionele diensten

Naast de in het basispakket genoemde diensten, worden op het bedrijvenpark Rijksweg 50 ook optionele diensten aangeboden. Als ondernemer beslist u zelf of en van welke optionele diensten u gebruik wilt maken.
Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met onze parkmanager, zij helpt u graag verder.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Zoals waarschijnlijk bij u bekend is iedere werkgever verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meerdere BHV’ers aan te wijzen.  Opgeleide BHV’ers dienen structureel herhalingstrainingen te volgen om gecertificeerd te blijven.

Vanuit parkmanagement organiseren wij sinds 2015 deze basis- als herhalingstrainingen collectief. Hofstra Trainingen uit Kampen is hiervoor geselecteerd.

Door de BHV-cursussen vanuit het parkmanagement te organiseren kunt u een financieel voordeel behalen, oplopend tot 41%.  Daarnaast leren medewerkers van de bedrijven op bedrijvenpark RW50  elkaar beter kennen door met elkaar een BHV-cursus te volgen en kunnen ervaringen worden gedeeld.
De BHV-cursussen van Hofstra Trainingen worden in Kampen gegeven aan de Stoomstraat 7. Deze locatie beschikt over uitgebreide oefenfaciliteiten.

Hart Veilig Bedrijvenpark
Zowel de gemeente Kampen als RAV IJsselland werken via de website www.hartslagnu.nl als het gaat om het registreren van AED’s én bedrijfshulpverleners met reanimatiecertificaat. Vanuit parkmanagement Rijksweg 50 stimuleren wij dit initiatief. Wij vragen daarom bedrijven en hun medewerkers zich aan te melden via deze website als zij een AED bezitten en/of BHV-er met reanimatiecertificaat in dienst. U kunt zelf aangeven wanneer uw AED en/of BHV’ers beschikbaar zijn. (Bijvoorbeeld alleen tussen 9 en 17 uur).

Glasvezel
Op het bedrijvenpark Rijksweg 50 is glasvezel aanwezig. Veel bedrijven maken hier inmiddels gebruik van. Meer informatie over de mogelijkheden van glasvezel voor uw bedrijf kunt u opvragen bij Gerdi de Vries.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijvenpark Rijksweg 50 is in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO draagt bij aan een structurele samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers. Gezamenlijk worden maatregelen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd om de veiligheid op het bedrijvenpark te behouden en/of te verbeteren.

Gladheidbestrijding
Parkmanagement organiseert samen met Recycling Kampen de gladheidbestrijding op de bedrijventerreinen in Kampen. Parkmanagement zorgt voor een goede coördinatie en is uw eerste aanspreekpunt. Recycling Kampen beschikt over het juiste materieel en strooizout om adequaat te kunnen reageren op iedere verwachting van gladheid en sneeuwval. U kunt zich aanmelden voor de gladheidbestrijding bij de parkmanager.

Delen op:

Deelgenoten: