PM3O - Omgevingsmanagement

PM3 Omgevingsmanagement

PM3 Omgevingsmanagement voert in opdracht van de deelgenotenvergadering RW50 het parkmanagement op bedrijvenpark RW50 uit.

PM3 Omgevingsmanagement is gespecialiseerd in ontwikkeling en beheer van de fysieke omgeving, met de nadruk op bedrijventerreinen. Voor ons is omgevingsmanagement afstemming tussen alle belanghebbenden in alle fasen van ontwikkeling van een gebied. Omgevingsmanagement begint bij visie en planvorming, momenteel dé achtergrond van de meeste omgevingsmanagers. Wij zetten dit door in uitvoering en beheer. Met de ervaringen uit het beheer geven we weer input aan nieuwe ontwikkelingen. En zo is de cirkel weer rond.

PM3O
PM3 Omgevingsmanagement brengt beheer van gebieden (parkmanagement) op een hoger niveau. Aan facilitair management (parkmanagement 1.0) en aan beheer van de openbare ruimte (parkmanagement 2.0) voegt PM3 Omgevingsmanagement sociaal arbeidsmarktbeleid (parkmanagement 3.0) toe. Inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat we aan onze maatschappelijke verplichtingen willen voldoen, maar gewoon omdat we hun talenten willen inzetten.

Parkmanagement
Parkmanagement omvat voor PM3 Omgevingsmanagement alle diensten om de kwaliteit van een gebied op lange termijn te waarborgen en daarmee de (vastgoed)waarde op peil te houden.

Hierin zitten twee elementen die er voor zorgen dat parkmanagement voor ieder gebied uniek is:
•Kwaliteit = datgene wat ondernemers / bewoners en gemeente willen (inhoud). Ondernemers op een logistiek terrein stellen andere eisen aan hun omgeving dan een bewoner in een villapark (draagvlak). Uiteraard hangt aan iedere kwaliteit een prijskaartje (draagkracht).
•Lange termijn = ruimte voor flexibiliteit en dynamiek. De wensen en omstandigheden van vandaag verschillen van die van morgen. Hierop speelt parkmanagement in.

Delen op:

Deelgenoten: