Terug naar nieuws

Geplaats op 16 januari 2019

RW50 bij top drie duurzame bedrijventerreinen Overijssel

rijksweg-rw50

Bedrijvenpark RW50 is één van de drie bedrijventerreinen in de provincie Overijssel dat deelneemt
aan het pilotproject ‘via energieneutraal naar een integrale aanpak van duurzame
bedrijventerreinen’. Dit pilotproject is een initiatief van VNO-NCW Midden en Natuur & Milieu
Overijssel en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Bedrijvenpark RW50
Bedrijvenpark RW50 is een relatief nieuw en gevarieerd bedrijvenpark. Bij de ontwikkeling van het
terrein is door de gemeente gekozen voor parkmanagement. Alle ondernemers die een kavel kopen
op het bedrijvenpark doen automatisch mee met het parkmanagement. Zaken als het onderhoud,
collectieve beveiliging, bewegwijzering en het management worden op het bedrijvenpark integraal
en goed geregeld. Hierdoor is de kwaliteit van het terrein op lange termijn geborgd.

Ondernemersmanifest
De ondernemers op het bedrijvenpark RW50 zijn tevreden over de kwaliteit van het bedrijvenpark.
Ze willen alleen nog een stap verder gaan op het gebied van duurzaamheid. Samen met de
ondernemersvereniging IC Kampen heeft het bestuur van bedrijvenpark RW50 in het voorjaar een
ondernemersmanifest aangeboden aan wethouder Meijering en gedeputeerde Annemiek Traag.
RW50 en IC Kampen zetten in op:
– Beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan
– Het maximaal gebruiken van energie uit duurzame bronnen
– Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen om in de resterende
energiebehoefte te voorzien

Mede naar aanleiding van dit manifest heeft de provincie Overijssel het bedrijvenpark RW50
gevraagd om één van de pilotgebieden te worden. Het bestuur van RW50 geeft aan dat dit project
uitstekend aansluit op de wensen van de ondernemers het terrein en daarom graag te participeren in
dit project.

Wat gaan we doen?
Samen met projectleider Martin Kloet van MKB Nederland wordt een uitvoeringsprogramma
opgesteld voor een integrale aanpak voor een duurzaam bedrijventerrein. De behoefte en wensen
van de ondernemers op het bedrijvenpark staan hierbij centraal. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
op 31 januari bij het energieneutrale distributiecentrum van Van Dijk Groothandel gaan wij officieel
van start. In februari peilen wij door middel van een digitale enquête de behoefte van de
ondernemers op thema’s als: energie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en circulaire economie en
brengen we de 0-situatie in kaart. Deze input wordt vervolgens gebruikt om een uitvoeringsagenda
te maken. Concrete acties en aan de slag, zodat bedrijvenpark RW50 een energieneutraal
bedrijventerrein in de gemeente Kampen is.

Delen op:

Deelgenoten: