Terug naar nieuws

Geplaats op 18 juli 2022

Project B(l)oeiend Rijksweg 50

rijksweg-rw50

Zoals wellicht bekend zijn er plannen gemaakt om op het bedrijvenpark RW50 een wandelpad te realiseren en een deel van de groenstroken in te zaaien met een inheems bloemenmengsel. Dit project noemen wij B(l)oeiend RW50.

B(l)oeiend RW50 in het kort
Het idee is om een wandelpad op het bedrijvenpark te realiseren op de stroken die nu minder vaak door de gemeente gemaaid worden. Deze stroken zijn ook geschikt voor het inzaaien van een inheems bloemenmengsel, waardoor dit straks echt bloeiende bermen worden. Een belangrijk onderdeel van de wandelroute is de strook langs de N50. Aangegeven met de zwarte pijlen op onderstaande foto.


Om deze strook te bereiken willen wij vier loopbruggen aanleggen, zodat vanaf elke locatie op het bedrijvenpark het wandelpad bereikt kan worden en er in de lunchpauze een mooi en veilig rondje gelopen kan worden.

Subsidieregeling provincie Overijssel
De provincie Overijssel is erg enthousiast over dit project. Zij hebben ons geadviseerd om een aanvraag in te dienen voor de volgende subsidieregeling:
Subsidie Versnelling toekomstbestendige werklocaties – Provincie Overijssel

De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend inclusief de ideeën van ondernemers om hun eigen terrein te verbeteren. Het is namelijk gebleken dat het project B(l)oeidend RW50 ondernemers enthousiast maakt om zelf aan de slag te gaan. Er liggen plannen klaar voor o.a.

  • Het realiseren van groene daken
  • Gewassenteelt op braakliggende kavels
  • Afvangen regenwater
  • Realiseren groene parkeerplaatsen met laadinfrastructuur

Vanuit het parkmanagement wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de subsidieaanvraag en het project B(l)oeiend RW50.

Delen op:

Deelgenoten: