Terug naar nieuws

Geplaats op 11 maart 2020

Opnieuw keurmerk voor bedrijventerrein Rijksweg 50

rijksweg-rw50

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is opnieuw toegekend aan het bedrijventerrein Rijksweg 50. Het KVO geeft aan dat de ondernemers, gemeente Kampen, brandweer en politie de afgelopen twee jaar structureel hebben samengewerkt aan de veiligheid op het bedrijventerrein.

Het behaalde KVO-certificaat geldt drie jaar en werd uitgereikt op maandag 9 maart tijdens de themaweek Veilig IJsselland. Burgemeester Bort Koelewijn is blij met de hercertificering van Rijksweg 50: “Alleen in goede samenwerking met de ondernemers, politie en brandweer kunnen we werken aan veilige bedrijventerreinen. Winst van deze aanpak is dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat door verschillende partijen concrete acties worden uitgevoerd.“


*Bron: RTV IJsselmond

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen heeft een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die de veiligheid op de bedrijventerreinen bevorderen. Zo worden verkeersmaatregelen getroffen en wordt de openbare verlichting waar nodig verbeterd. Verder is er aandacht voor de onderhoudssituatie van de wegen en het openbare groen en de ordelijkheid op het bedrijventerrein. Ook komen de inbraak- en brandveiligheid aan de orde. Om de voortgang te toetsen worden veiligheidsanalyses opgesteld. Per jaar wordt een dag- of een avondschouw gehouden over het bedrijventerrein. De knelpunten die hieruit naar voren komen worden in een actielijst gezet en zo veel mogelijk opgelost of verbeterd. Dagelijks (vooral in de nachtelijke uren) wordt er op de bedrijventerreinen gesurveilleerd door een beveiligingsbedrijf.

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit, overlast en daarmee gepaard gaande onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier graag iets aan doen. Daarom is onder de vlag van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein ontwikkeld.

* Bron: https://brugnieuws.nl/algemeen/opnieuw-keurmerk-voor-bedrijventerrein-rijksweg-50

Delen op:

Deelgenoten: