Terug naar nieuws

Geplaats op 16 oktober 2020

Kampen doet onderzoek naar ondernemersklimaat

rijksweg-rw50

Onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat met als eretitel ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit predicaat is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook de gemeente Kampen vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen.

Het onderzoek wordt verricht door onderzoeksbureau Lexnova. Via de link www.kampen.nl/mkbvriendelijk kunnen ondernemers de enquête invullen, dit kan tot 23 november.

Wethouder voor Economie, Geert Meijering: “In de enquête gaat het om thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke lasten voor ondernemers. Daarnaast wordt gemeten hoe onze ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren. We willen op deze manier meer inzicht krijgen in hoe wij maximale ondersteuning aan ondernemers kunnen bieden. Het is daarnaast natuurlijk een uitdaging om mee te dingen om MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden.”

MKB-Nederland wil met de onderzoeksresultaten het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen versterken dan wel creëren.

Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle: “Vaak zijn ondernemers en medewerkers van gemeenten van een andere bloedgroep, terwijl er wel degelijk een gezamenlijk belang wordt gevoeld. Een gunstig ondernemersklimaat bevordert de brede welvaart in de gemeente. Meer bedrijvigheid is goed voor de economie en bevordert prettig wonen en leven in een gemeente. De ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap met positief effect op de lokale gemeenschap en de regio.”

Economie – met accenten op het versterken van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf is een van de regionale opgaven van Regio Zwolle. Geert Meijering vervolgt: “Als deelnemende gemeente van Regio Zwolle pakken we waar mogelijk is economische thema’s samen op. Het versterken van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf zijn mooie voorbeelden. Het tweejaarlijkse onderzoek naar het ondernemersklimaat per gemeente is dan ook een waardevol instrument om lokaal en regionaal inzichten te verkrijgen. Voor een sterke economische topregio waar ook onze gemeente onderdeel van is.”

Delen op:

Deelgenoten: