Terug naar nieuws

Geplaats op 19 april 2017

Eerste overleg denktank bereikbaarheid

rijksweg-rw50

Dat ondernemers de noodzaak voelen om mee te denken over de bereikbaarheid van Kampen, werd woensdag 5 april duidelijk in het gemeentehuis. Ondernemers uit verschillende sectoren, vertegenwoordigers van de IC Kampen en de parkmanagementorganisaties schoven aan om mee te praten over de bereikbaarheid van Kampen. De gemeente Kamen en het projectteam van Beter Benutten hebben dit eerste denktank-overleg geïnitieerd.

Groot onderhoud N50
Ard van Eck, werkzaam bij Rijkswaterstaat was aanwezig om toelichting te geven op het geplande groot onderhoud aan de N50.

  • De komende jaren (2018 of 2019) is groot onderhoud aan de N50 noodzakelijk om de weg weer toekomstbestendig te maken.
  • Het gaat hierbij om het stuk Hattemerbroek – Kampen Zuid, zowel in de richting van Zwolle als in de richting van Kampen.
  • Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de gehele weg af te sluiten. Dit heeft te maken met de constructie van de barrier tussen beide weggedeeltes.
  • Gezien de omvang van de werkzaamheden is een afsluiting van 3 weken noodzakelijk. Hierbij wordt gedacht aan de bouwvakperiode.
  • De aanbestedingsprocedure voor deze werkzaamheden is inmiddels opgestart. Eind mei worden de aannemers geselecteerd.

Combineren met de verbreding
Tijdens de bijeenkomst begin februari kondigde gedeputeerde Bert Boerman aan deze werkzaamheden te willen combineren met de verbreding van de N50 tussen Kampen Zuid en Kampen.

Nu lijkt het erop dat de verbreding, gezien alle onderzoeken en procedures die uitgevoerd moeten worden, op zijn vroegst in 2020 gerealiseerd kan worden. Uitstellen van het groot onderhoud zou naast vertragingen (bijvoorbeeld door het ontstaan van gaten in de weg), ook gepaard gaan met hoge kosten. De denktank gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de verbreding naar voren te halen. Hiervoor wordt opnieuw contact gezocht met Bert Boerman  .

Slimme mobiliteit personen en goederen
Meer en beter asfalt draagt bij aan de doorstroming van het verkeer rondom Kampen, maar er zijn meer onderdelen die daarbij een rol spelen. Het programma Beter Benutten Zwolle Kampen zet zich hier actief voor in. Naast het verbeteren van de infrastructuur, dragen ook betere informatievoorziening en slimme mobiliteit van personen en goederen bij aan de doorstroming rondom Kampen.

Klik hier voor informatie over Beter Benutten.

Delen op:

Deelgenoten: