Terug naar nieuws

Geplaats op 4 april 2018

Duurzaamheidsmanifest

rijksweg-rw50

Hans Both (voorzitter Industriële Club Kampen) en Robert Mobach (voorzitter bedrijvenpark RW50) hebben tijdens het Business Event van Sail Kampen een duurzaamheidsmanifest aangeboden aan gedeputeerden Annemieke Traag en Eddy van Hijum en wethouder Geert Meijering.

Met het duurzaamheidsmanifest willen de ondernemersverenigingen ‘zorgen voor de wind in de zeilen’ als het gaat om duurzaam ondernemen in Kampen.

Beide ondernemersverenigingen geven aan dat er al veel gebeurt in de gemeente Kampen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zonnepanelen op de bedrijfsdaken, aardwarmte in de Koekoek en de windturbines in de Zuiderzeehaven. Het bedrijfsleven in de gemeente Kampen omarmt de klimaatdoelstelling om naar een energieneutrale gemeente te gaan. Zij willen die zelfs versnellen: bedrijventerreinen in Kampen niet in 2050 energieneutraal, maar al in 2023. Hiervoor worden de krachten gebundeld en de slag gemaakt van woorden naar daden.

Aanpak

Het bedrijfsleven zet in op:

1.    Het beperken het energieverbruik door verspilling tegen te gaan;

2.    Het maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen;

3.    Het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Tevens is er een actieagenda duurzame bedrijventerreinen opgesteld om, door middel van een integrale aanpak, te komen tot energieneutrale bedrijventerreinen in Kampen.

Zowel de provincie Overijssel als de gemeente Kampen hebben aangegeven de ambitie van de ondernemersorganisatie te willen ondersteunen. Gezamenlijk worden de plannen de komende periode verder uitgewerkt. Ondernemers in Kampen worden via de Industriële Club Kampen en het parkmanagement RW50 op de hoogte gehouden van de voortgang.

Delen op:

Deelgenoten: