Terug naar nieuws

Geplaats op 30 januari 2017

Collectief voordeel BHV-trainingen via parkmanagement

rijksweg-rw50

Bedrijfshulpverlening verplicht of niet?
Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Verplichtingen bedrijfshulpverlening
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv’ers aan te wijzen.Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:
  • Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen
  • Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
  • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.Bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

BHV trainingen collectief via parkmanagement

Net als vorig jaar willen wij vanuit het parkmanagement de BHV basis- en herhalingscursus collectief organiseren via Hofstra Trainingen uit Kampen.

Voordelen

Door de BHV-cursussen vanuit het parkmanagement te organiseren kunt u een financieel voordeel behalen, oplopend tot 41%.  Daarnaast leren medewerkers van de bedrijven op bedrijvenpark Rijksweg 50 elkaar beter kennen door met elkaar een BHV-cursus te volgen en kunnen ervaringen worden gedeeld.
De BHV-cursussen van Hofstra Trainingen worden in Kampen gegeven aan de Stoomstraat 7. Deze locatie beschikt over uitgebreide oefenfaciliteiten.

Aanbieding

Hofstra Trainingen heeft voor de ondernemers op bedrijvenpark RW50 de volgende aanbieding gemaakt:
Deze bedragen zijn inclusief:
Te gebruiken oefenmateriaal, Lesboek (BHV basis), Examenkosten (BHV basis), Kosten verlenging certificaat/diploma (herhaling BHV), Koffie/thee en uitgebreide lunch.

Cursusdatum BHV-herhalingstraining

De BHV herhalingscursus staat ingepland op woensdag 1 maart aanstaande. Een cursusdatum voor de basis cursus wordt ingepland in overleg met de aanmeldingen.

Aanmelden

U kunt zich bij parkmanager Gerdi de Vries via [email protected]  aanmelden voor deze BHV-trainingen. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Dit betekent minimaal 10 personen voor de BHV basis, dan wel voor de BHV vervolgcursus.

Delen op:

Deelgenoten: