Terug naar nieuws

Geplaats op 30 augustus 2021

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor begeleiding leerling

rijksweg-rw50

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen subsidie

Let op: het is nog tot en met 16 september 17.00 uur mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het studiejaar 2020-2021.

De subsidie kan aangevraagd worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren is voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg

.

 

Delen op:

Deelgenoten: