Terug naar nieuws

Geplaats op 12 december 2017

Verbreding N50 Kampen-Kampen Zuid start eerder

rijksweg-rw50

Naast de aanpak van de N50 werd afgelopen donderdag ook duidelijk dat:

  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de regio in 2018 een onderzoek naar de A28 Hoevelaken-Zwolle starten;
  • het Rijk en de regio samen investeren in nieuwe maatregelen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Door deze investering geven het Rijk en de provincie een vervolg op het Beter Benutten programma dat in 2017 wordt afgerond;
  • de rijksbijdrage van 12,5 miljoen euro voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij knooppunt Raalte definitief is vastgelegd;
  • de door de regionale partners uitgevoerde verkenningen naar de verbetering van de frequenties en snelheid op de internationale spoorverbindingen (onder andere Amsterdam-Berlijn) en de IJssellijn (Zwolle-Roosendaal) worden meegenomen in de netwerkanalyse die het Rijk doet naar het toekomstbeeld van het openbaar vervoer.

Daarnaast heeft gedeputeerde Boerman, naar aanleiding van de problemen rond het spoor tussen Zwolle en Kampen, de staatssecretaris gevraagd om actie te ondernemen voor een snelle oplossing. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven-Van der Meer was goed op de hoogte en heeft aangegeven dit met spoed op te pakken.

Delen op:

Deelgenoten: