Terug naar nieuws

Geplaats op 18 december 2020

Update wegverbreding N50 Kampen – Kampen Zuid

rijksweg-rw50

Op 12 november kon iedereen die daar belangstelling voor had, online kijken naar een informatieavond over de voorgenomen verbreding van de N50 tussen de afritten Kampen en Kampen Zuid. Rijkswaterstaat presenteerde de plannen en ontwerpen voor de wegverbreding en aangrenzende omgeving.

Mensen konden vragen stellen per WhatsApp, die in de uitzending werden beantwoord.  De geluidsmaatregelen kregen veel aandacht, maar ook luchtkwaliteit, het ontwerp van de weg zelf en van de omgeving.

De vragen die onder andere aan bod kwamen:

  • Wat valt er te vertellen over de geluidsproductie, na aanleg van de nieuwe weg? Is de nieuwe weg stiller? Hoe zit het bij het station Kampen Zuid?
  • Wat zijn de gevolgen voor luchtkwaliteit, bijvoorbeeld voor fijnstof ?
  • Ontwerp van de weg, de fietspaden, de geluidswallen en gevolgen voor water

De antwoorden, samengevat per onderwerp, kunt u teruglezen op de website van Rijkswaterstaat.

Besluitvorming N50 Kampen – Kampen-Zuid

Het Ontwerptracébesluit verschijnt in maart of april 2021. Zie de project-website voor de verdere planning: http://www.rijkswaterstaat.nl/wegverbredingn50

Delen op:

Deelgenoten: