Terug naar nieuws

Geplaats op 4 juli 2023

Uitvoering Project B(l)oeiend RW50 officieel gestart

rijksweg-rw50

De schop kan de grond in!

Op maandagmiddag 3 juli is het officiële startsein gegeven voor het project B(l)oeiend RW50 op het bedrijvenpark RW50 in Kampen. Dit gebeurde op de groenstrook vlakbij het pand van Tembo Group, gevestigd aan de Constructieweg.

Met het project B(l)oeiend RW50 worden een aantal zaken rondom het vergroenen van het bedrijvenpark RW50 gecombineerd. Zo worden er wandelpaden aangelegd, 4 loopbruggen gerealiseerd om het wandelpad op de groenstrook tussen het bedrijvenpark en de N50 te bereiken en diverse groenstroken ingezaaid met een inheems bloemenmengsel om de biodiversiteit te stimuleren. Daarnaast gaan ondernemers op het bedrijvenpark ook op eigen kavel aan de slag met vergroenen en verduurzamen. Kortom door het uitvoeren van het project B(l)oeiend RW50 kan er straks vanaf elke locatie op het bedrijvenpark in de lunchpauze een mooi en veilig rondje gelopen kan worden.

B(l)oeiend RW50
B(l)oeiend RW50 is ontstaan vanuit een droom van Hester Kuypers-van der Sluis, directielid van het bedrijf Tembo. Het was haar grote wens om meer groenstroken in te zaaien met een mooi bloemenmengsel om de biodiversiteit te stimuleren. Vanuit Tembo heeft Hester in 2019, in samenspraak met de gemeente, het initiatief genomen om een groenstrook in te zaaien met een bloemenmengsel.

Hester vertelt enthousiast: “ik heb hier zoveel enthousiaste reacties op gekregen, dat ik het project graag wilde uitbreiden. Ik heb toen contact opgenomen met parkmanager Gerdi de Vries en toen is het idee in positieve zin uit de hand gelopen. Mijn ideeën heb ik op verzoek van de parkmanager gepresenteerd aan de werkgroep duurzaamheid. De werkgroep vond het ook een mooi idee, maar wilde het graag combineren met een wandelpad. Zodat er veiliger en mooier gewandeld kan worden op het bedrijvenpark.”

Parkmanager Gerdi de Vries vult aan: “Er was direct al zoveel enthousiasme voor dit plan, dat we dit graag tot uitvoering wilden brengen. De manier waarop bleek nog een hele puzzel, maar we zijn blij dat vandaag de eerste symbolische schop de grond ingaat. Ook hebben we het oorspronkelijke idee nog verder kunnen uitbreiden door de subsidieregeling die vanuit de provincie Overijssel beschikbaar kwam. Individuele ondernemers gevestigd op het bedrijvenpark RW50 kunnen ‘meeliften’ met dit project en ook op eigen terrein aan de slag met vergroenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van vergroenen van eigen terrein, het realiseren van groene daken en/of groene gevels, afkoppelen van regenwater en het vergroenen van parkeerplaatsen inclusief het realiseren van laadpalen.”

Provincie
Gedeputeerde Eddy van Hijum was aanwezig bij de aftrap van het vergroeningstraject op bedrijventerrein RW50 en is enthousiast over de aanpak: “Bedrijventerreinen worden steeds groener en dat is belangrijk voor het werkplezier en de biodiversiteit. Op het terrein van RW50 worden loopbruggen en wandelpaden aangelegd die mensen inspireren meer te bewegen en genieten van de natuur. Wat mij betreft is het daarmee een voorbeeld voor andere bedrijventerreinen.”

Gemeente
Ook wethouder Bas Wonink was aanwezig en sprak zijn waardering uit:
Ik heb veel waardering voor dit initiatief en vooral ook dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. Er ontstaat hier een mooie omgeving met een wandelpad, waar een ieder die dat wil gebruik van kan maken. Allereerst natuurlijk de werknemers van de bedrijven op het bedrijvenpark RW50, die in hun pauze een  leuke en gezonde wandeling kunnen maken. Voorzieningen als deze passen niet alleen in modern werkgeverschap maar laten ook zien wat je kunt bereiken als je als ondernemers collectief samenwerkt. En zo hebben we al meer voor elkaar gekregen; denk aan het cameratoezicht. Samen met de ondernemers brengen we zo het voorzieningenniveau steeds verder omhoog,” vertelt wethouder Bas Wonink enthousiast.

Delen op:

Deelgenoten: