Terug naar nieuws

Geplaats op 8 september 2022

Uitnodiging deelname onderzoek circulariteit

rijksweg-rw50

Wensen en kansen voor bedrijven op gebied van circulariteit

Circulariteit is een van de duurzaamheidsambities van de gemeente Kampen. Samen met overheden, burgers en bedrijven willen we een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. We werken toe naar een circulaire samenleving in 2050 in de gemeente Kampen, waarin grondstoffen hun waarde behouden en kringlopen zo kort mogelijk zijn. Het jaar 2050 lijkt heel ver weg, maar circulair worden vraagt om nu al te handelen en de juiste keuzes te maken.

De gemeente Kampen wil bedrijven en organisaties helpen hun verantwoordelijkheid te nemen bij de transitie van lineair naar circulair. Dit willen ze doen door het bij elkaar brengen van partijen, het creëren van kansen en het wegnemen van belemmeringen.

In gesprek over wensen en kansen
De gemeente gaat onderzoeken hoe ze bedrijven en organisaties het beste kan helpen bij het verminderen van plastic afvalstromen. Om deze informatie boven tafel te krijgen, gaan we interviews houden met verschillende bedrijven en organisaties in de gemeente Kampen.

Uitnodigingsbrief
Zo’n 100 bedrijven en organisaties ontvangen in de week van 5 september een brief op de deurmat met een uitnodiging voor deelname aan de interviews.
Krijgt u een uitnodiging van de gemeente? We hopen van harte dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

U krijgt met het onderzoek beter inzicht in de afvalstromen van uw onderneming. Dit kan helpen uw bedrijf meer circulair in te richten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De gemeente heeft afvalcoach Uwanami Schmidt van Remondis gevraagd om de interviews af te nemen. Zij gaat uw wensen en behoeften inventariseren. Voor het onderzoek hebben ze om praktische redenen een selectie van bedrijven en organisaties gemaakt die voor hun afvalverwerking gebruik maakt van de diensten van Remondis.

Resultaten onderzoek
De uitkomsten van de interviews worden geanonimiseerd gedeeld met de deelnemende bedrijven.
De gemeente gaat de uitkomsten van de interviews gebruiken om een actieplan op te stellen om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het verminderen van plastic afvalstromen.

Geen uitnodiging, graag toch in gesprek?
Ontvangt u deze week geen uitnodiging voor deelname, maar wilt u toch graag met ons in gesprek over circulariteit? Dat kan uiteraard! U kunt hiervoor contact opnemen met: Ronald van Eerten, beleidsontwikkelaar milieu en circulariteit gemeente Kampen, telefoon: 06 13759791, e-mail: [email protected].

Delen op:

Deelgenoten: