Terug naar nieuws

Geplaats op 23 januari 2018

Terugblik nieuwsjaarsbijeenkomst RW50

rijksweg-rw50

Succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst Altena

Na een kort openingswoord van voorzitter Robert Mobach en wethouder Meijering, werd er afgelopen maandag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van RW50 geproost op een succesvol jaar in de showroom van Altena.

Cameratoezicht
Vervolgens nam Bert den Hartog van collectieve beveiliger Securitas het woord. Securitas realiseert in opdracht van de RW50 deelgenoten het cameratoezicht op het bedrijvenpark. De beheerscommissie heeft akkoord gegeven op de offerte van Securitas onder voorbehoud van vergunningverlening en het sluiten van het benodigde convenant.

Bij de drie toegangswegen worden camera’s geplaatst. Per positie komen er drie camera’s te staan, twee overzichtscamera’s voor het in- en uitgaande verkeer en één kentekencamera (ANPR). De kentekencamera’s hebben een rechtstreekse koppeling met de database van de politie, zodat gestolen en gesignaleerde voertuigen direct herkend worden. Het gekozen camerasysteem zal bijdragen aan:

  • Preventie;
  • Verbeteren van de hulpverlening;
  • Kostenverlaging en daling van criminaliteit.

Uiteraard is het voor collectieve beveiliging noodzakelijk om de openbare ruimte in beeld te brengen, maar hierbij speelt ook de privacywetgeving een belangrijke rol bij het realiseren van dit systeem. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente Kampen in volle gang. De reacties zijn positief, en de gemeente Kampen heeft aangegeven graag mee te willen werken aan een (nog) veiliger bedrijvenpark.

Bert den Hartog bedankte ook Van Dijk Groothandel tijdens deze bijeenkomst. Op het dak van van Dijk Groothandel wordt een antenne geplaatst om de camera’s onderling met elkaar in verbinding te brengen.

Altena – elke steen is er één
Vervolgens vertelde Bas Nunnink van Altena meer over het bedrijf. Altena bestaat al meer dan 400 jaar. Na locaties in Hattem en ’t Harde is dit bedrijf nu ruim een jaar op bedrijvenpark RW50 gevestigd. De Altena Groep bestaat uit Altena Steenhandel, Altena Infra en Altena Dakspecialiteiten. Altena Steenhandel kan meer dan 1200 verschillende stenen leveren. Bas Nunnink geeft aan: ‘Elke steen is er voor ons één, wij richten ons daarom zowel op de particuliere- als zakelijke markt’. Waar veel ondernemers dachten dat Altena zich voornamelijk een steenhandel was, is Altena Dakspecialiteiten de grootste tak bij Altena, met in totaal 6 vestigingen in Nederland.

Innovatie heeft als een rode draad door de 400-jarige geschiedenis van Altena gelopen en daarmee heeft Altena binnen de bouwmaterialenbranche een unieke positie ingenomen. Voor de rondleiding werd de nieuwste innovatie getoond, het lekdetectiesysteem.
Altena heeft in samenwerking met de universiteit van Wageningen een lekdetectiesysteem ontwikkeld voor platte daken. Door per 25m2 een sensor op het dak te plaatsen kunnen lekken worden opgespoord, maar ook worden voorkomen. Deze ontwikkeling is bijvoorbeeld geschikt voor datacentra.

Eerste nieuwjaarsbijeenkomst
In de laatste deelgenotenvergadering is besloten dat er meer behoefte is aan informele bijeenkomsten op bedrijvenpark RW50 en daarom heeft het parkmanagement in 2018 voor het eerst een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Na de sprekers en de rondleiding stond er een uitgebreid buffet van de Feestmeesters klaar en was er nog ruimschoots de gelegenheid om informeel na te praten.

Wij kijken terug op een succesvolle eerste nieuwjaarsbijeenkomst.

Delen op:

Deelgenoten: