Terug naar nieuws

Geplaats op 22 november 2021

Terugblik (digitale) deelgenotenvergadering

rijksweg-rw50


Woensdag 17 november vond de deelgenotenvergadering van bedrijvenpark RW50 plaats. Alhoewel alles was geregeld om hiervan een mooie fysieke bijeenkomst bij Schot Verticaal Transport van te maken, heeft de beheerscommissie toch op het laatste moment besloten om de vergadering digitaal plaats te laten vinden. Reden hiervoor waren uiteraard de aangescherpte coronamaatregelen.

In de digitale deelgenotenvergadering werden de aanwezige ondernemers bijgepraat door voorzitter Robert Mobach en parkmanager Gerdi de Vries. Zo kwam het in 2021 gerealiseerde cameratoezicht uitgebreid aan bod en werd het project B(l)oeiend RW50 (realiseren bloemrijke bermen en veilige wandelpaden) toegelicht.

Nieuwe wethouder Wonink
Kersverse wethouder de heer Bas Wonink stelde zich tijdens de vergadering voor aan de ondernemers. Wethouder Wonink heeft sinds een maand de portefeuille van Geert Meijering overgenomen, waarin ook economie zit.

Bedrijvenpark RW50 nagenoeg uitverkocht
Accountmanager Wout Ritsema vertelde kort iets over de kaveluitgifte. Op dit moment zijn er nog 7 kavels op het bedrijvenpark RW50 beschikbaar, waarvan voor 4 kavels inmiddels een koopovereenkomst bij de geïnteresseerde ondernemer ligt. De overige 3 kavels zijn gereserveerd. Voor deze kavels is tevens een wachtlijst. Er kan dus geconcludeerd worden dat het bedrijvenpark (nagenoeg) is uitverkocht.

Notulen
Alle deelgenoten krijgen uiteraard de notulen van deze deelgenotenvergadering toegestuurd.

Delen op:

Deelgenoten: