Terug naar nieuws

Geplaats op 6 december 2019

Terugblik 7e editie Denktank N50 – 21 november 2019

rijksweg-rw50

Donderdag 21 november vond alweer de 7e editie van de Denktank N50 plaats. In het gemeentehuis te Kampen is gesproken over o.a. de ontwikkelingen van de N50 en de N307, realisatie vrachtwagenparkeerplaats en de aanleg van een (snel)fietsverbinding ten behoeve van de bedrijventerreinen.

Ontwikkelingen verdubbeling N50
De doelstelling van de verbreding van de N50 is het bevorderen van de doorstroming, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het toekomstbestendig maken van de N50. Philip Schellens, omgevingsmanager RWS – N50 Kampen-Kampen Zuid – heeft de stand van zaken toegelicht:

 • Op dit moment wordt gewerkt aan een functioneel ontwerp, waarna o.b.v. de huidige ruimtelijke situatie verdere uitwerking volgt.
  Consequenties van nieuwe inzichten, zoals de stikstof-discussie, zijn ten aanzien van de verbreding van de N50 nog nader te bepalen.
 • In november 2020 wordt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) gepresenteerd, hierop kunnen belanghebbenden inspreken.
 • Er hoeven geen grondverwervingen plaats te vinden, aangezien bij de aanleg al rekening is gehouden met de verdubbeling. Dus dat zorgt niet voor een eventuele vertragingsfactor.
 • Het versnellingsvraagstuk (opening in 2022 in plaats van start realisatie in 2022) is bekend.

Daarnaast is er in dit 7e denktankoverleg gesproken over:

 • Parkeerplaats vrachtwagens
  In het voorjaar 2020 gaat de gemeente Kampen een vrachtwagenparkeerplaats realiseren. Het gaat hierbij om parkeervoorziening met 12 parkeerplaatsen aan de Eastmanstraat. De gemeente realiseert deze voorziening, omdat er nu (ondanks een parkeerverbod) veel vrachtwagens parkeren op de bedrijventerreinen Zuiderzeehaven, Rijksweg 50 en Melmerpark. De parkeerplaats is niet bedoeld om te overnachten of voor transitievervoer.
 • Project Spoedeisende hulp / Corridor N50
  De sluiting van het ziekenhuis in Lelystad zorgt voor meer urgentie van verbreding van de gehele N50. Deze urgentie wordt ook zeker gevoeld in de gemeenten Urk en Noordoostpolder, daarom pakt de gemeente Kampen dit samen met hun op.
 • Ontwikkelingen Slimme en Duurzame Mobiliteit
  De verwachting is dat ondernemers met meer dan 100 werknemers vanuit het klimaatakkoord in 2021 of 2022 verplicht zullen worden acties ten aanzien van mobiliteit te nemen. In Kampen zijn er ongeveer 30 van deze zogenoemde 100+ bedrijven. Tot eind dit jaar kunnen ondernemers nog gebruik maken van de subsidieregeling voor het opstarten van mobiliteitsmaatregelen. Zeker het stimuleren van fietsen bij medewerkers die een woon-werk reisafstand van 7,5-15 kilometer enkele reis hebben loont. Meer informatie is te vinden op https://werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl/ of bij mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich via [email protected].
 • Fietspad / fietssnelweg
  Verschillende bedrijven op bedrijventerreinen Zuiderzeehaven, Rijksweg 50 en Melmerpark hebben aangegeven dat de bereikbaarheid voor bezoekers en werknemers niet optimaal is. Er is geen openbaar vervoer op de bedrijventerreinen en de fietsinfrastructuur is onvoldoende. Er ligt deels een snelfietsroute tussen Zwolle en Kampen, maar deze sluit niet goed aan op de bedrijventerreinen. Hierdoor is de bereikbaarheid van bedrijven per fiets vanaf o.a. Zwolle en de stations niet optimaal. Een fietsinfrastructuur kan worden gezien als vestigingsplaatsfactor en dient gezamenlijk te worden opgepakt door gemeente, ondernemers en het parkmanagement. Aan dit onderwerp wordt in de volgende editie van Denktank een vervolg gegeven.

Delen op:

Deelgenoten: