Terug naar nieuws

Geplaats op 2 december 2022

Subsidieregelingen zonnepanelen bedrijfsdak en parkeerterrein

rijksweg-rw50

Er zijn begin november twee interessante subsidieregelingen van de Provincie Overijssel beschikbaar gekomen. Het gaat om de subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken en de subsidieregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen.

Subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken Overijssel
Aanvraagtermijn: Vooraf
Indienprocedure: Aanvraagformulier
Minimale bijdrage: Onbepaald
Maximale bijdrage: € 100.000
Looptijd: 05-11-2022 t/m 30-11-2024

Omschrijving
Met de Subsidieregeling zonne-energie op bedrijfsdaken (USOVZOB) wil de provincie Overijssel de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken ondersteunen.
De regeling is onderdeel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (USOV). De USOV en de Algemene subsidieverordening Overijssel zijn van toepassing op deze regeling.
Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren of huurders van bedrijfsdaken van gebouwen die in Overijssel liggen. De daken moeten een oppervlakte van minimaal 100 m2 hebben. Particulieren, gemeenten en waterschappen zijn uitgesloten van de regeling.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het aanpassen van een dak onder de voorwaarde dat er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie:
    • het constructief versterken van een dak, om de installatie van standaard zonnepanelen mogelijk te maken. De subsidie wordt alleen verleend als het betreffende dak zonder het treffen van constructieve maatregelen bewezen of aantoonbaar ongeschikt zou zijn voor plaatsing van zonnepanelen; of
    • aanpassingen aan het dak om brandgevaar te voorkomen. De subsidie wordt alleen verleend als het betreffende dak met de geplaatste zonnepanelen zonder het treffen van maatregelen niet langer verzekerd is of kan worden.
  • de aanschaf en installatie van lichtgewicht zonnepanelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van standaard zonnepanelen.

De subsidie is een vast bedrag van € 80 per kWp aan capaciteit van de zonnepanelen die worden geïnstalleerd. De subsidie is daarnaast maximaal het bedrag dat nodig is om het dak aan te passen, maximaal het bedrag dat nodig is om de lichtgewicht zonnepanelen aan te schaffen en te installeren, en maximaal € 100.000 per grootverbruikersaansluiting.
Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst tot het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie en subsidie aanvragen: https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Nieuw/Zonne_energie_op_bedrijfsdaken


Subsidieregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel
Aanvraagtermijn: Vooraf
Indienprocedure: Aanvraagformulier
Minimale bijdrage: Onbepaald
Maximale bijdrage: € 200.000
Looptijd: 05-11-2022 t/m 30-11-2024

Omschrijving
Met de Subsidieregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel (USOVZPO) wil de provincie Overijssel de ontwikkeling van zonne-energie op parkeerterreinen ondersteunen.
De regeling is onderdeel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (USOV). De USOV en de Algemene subsidieverordening Overijssel zijn van toepassing op deze regeling.
Subsidie kan worden aangevraagd door Overijsselse gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen of maatschappelijke instellingen. Particulieren, eenmanszaken, vennootschappen onder firma en zelfstandigen zonder personeel zijn uitgesloten van de regeling.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een of meer van de volgende activiteiten die voor het realiseren van een energieleverend parkeerterrein nodig zijn:

  • het realiseren van een draagconstructie;
  • de vervanging of versteviging van de fundering van het parkeerterrein, benodigd voor de draagconstructie;
  • het realiseren van een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van het energieleverend parkeerterrein.

De subsidie voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein is maximaal 45% van de subsidiabele kosten en maximaal € 200.000 per aanvraag.
Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst tot het subsidieplafond is bereikt.

Meer informatie en subsidie aanvragen: https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Nieuw/Zonne_energieleverende_parkeerterreinen_Overijssel

Delen op:

Deelgenoten: