Terug naar nieuws

Geplaats op 22 mei 2022

Subsidieregelingen voor ondernemers in Overijssel

rijksweg-rw50

Graag informeren wij u over interessante subsidieregelingen voor ondernemers. In mei zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen opengesteld voor ondernemers in Overijssel. Ook vindt u hieronder overig nieuws vanuit de Provincie Overijssel.

Subsidieregeling voor Jonge Bedrijfsopvolgers

Familiebedrijven in Overijssel kunnen nog steeds gebruik maken van de regeling voor Jonge Bedrijfsopvolgers. Ben je tweede generatie eigenaar van een bedrijf en heb je minder dan twee jaar geleden aandelen verkregen? Of ben je eigenaar van een familiebedrijf en overweeg je je bedrijf zeer binnenkort over te dragen aan je zoon of dochter? Kijk dan of je in aanmerking komt voor deze subsidie voor investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van familiebedrijven.
Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen op Overijssel.nl.

Subsidie voor samenwerkingsprojecten MIT R&D vanaf 1 juni

Werk je als mkb’er uit Overijssel met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? En draag je met dit project bij aan één of meer maatschappelijke thema’s (Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Maatschappelijk Verdienvermogen)? Je kunt dan bij ons een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de kosten van het R&D project. De tenderregeling opent op 1 juni 2022 en sluit op 13 september 2022.
Meer informatie en alle voorwaarden vind je op onze website.

Haalbaarheidsonderzoek energie innovatie

Overijsselse organisaties kunnen ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar projecten die bijdragen aan de energietransitie. Als initiatiefnemer kun je zo’n haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door kennisinstellingen (hogescholen of universiteiten). Het kan gaan om een onderzoek naar de technische haalbaarheid, maar bijvoorbeeld ook om sociale, organisatorische en juridische vraagstukken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten tot een hoogte van € 24.999,00.
Kijk voor meer informatie op Subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie – Provincie Overijssel

Supportteam energie-innovatie

Het Supportteam Energie-innovatie helpt Overijsselse mkb’ers die een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie graag verder! Denk hierbij aan innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing, distributie en management van energie. Dit onafhankelijke team heeft specialisten in huis met inhoudelijke kennis van technische haalbaarheid, businesscase, financiering en heeft relevante netwerken. De diensten van het supportteam worden kosteloos aangeboden.
Kijk voor meer informatie op deze website.

Startup ecosysteem

Provincie Overijssel ondersteunt de regio’s Zwolle, Deventer en Twente bij de uitvoering van hun startup en scale-up plannen. Het gaat om ondersteuning (in totaal € 800.000,-) voor versterking van het regionale ecosysteem voor startups. Voorbeelden van activiteiten die worden uitgevoerd zijn: het scouten van startende bedrijven en nieuwe ideeën in de regio, het betrekken van studenten bij het oplossen van (technische) problemen waar deze startups tegenaan lopen en 1-op-1 coaching voor startende ondernemers. Daarnaast is het van belang dat de regio’s ook onderling gaan samenwerken, om zo het ondernemersklimaat voor startups en scale-ups in Overijssel te versterken.
Neem voor meer informatie contact op met Gerko Slotman: [email protected] of via 06 1076 3034.

Inspiratie uit het Interreg V (Nederland-Duitsland) magazine met voorbeelden van grensoverschrijdende projecten

Het nieuwe Interreg VI programma gaat van start. Dit betekent het begin van een nieuwe subsidieperiode (2021-2027), waarin voorstellen voor grensoverschrijdende projecten kunnen worden ingediend. Wil je een idee krijgen van succesvolle projecten van de afgelopen jaren? Download hier de digitale versie van het Interreg V magazine. Geïnteresseerden kunnen ideeën voor nieuwe projecten voorleggen aan de verantwoordelijke regionale programmamanagements. Voor Overijssel is dit het regionaal programmamanagement Euregio te Gronau: Carmen van der Sluis [email protected] of Birgit Agten [email protected].

Delen op:

Deelgenoten: