Terug naar nieuws

Geplaats op 9 oktober 2020

Subsidie voor beperken autoverkeer in de spits

rijksweg-rw50

Slimme en duurzame mobiliteit Regio Zwolle werkt samen met Overijsselse werkgevers aan duurzaam, gezond en kosteneffectief vervoer in het woon-werk en zakelijke verkeer. Met acties en maatregelen wordt het autogebruik in de spits in de provincie Overijssel verminderd, evenals de CO2 uitstoot als gevolg van mobiliteit. Mobiliteit moet schoner, slimmer, anders worden.

Activiteiten die erop gericht zijn autoverkeer in de spits verder te beperken (en als gevolg daarvan de CO2 uitstoot te beperken) zijn subsidiabel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Fietsbeloningssysteem inzetten (bijv. Trappers of fietsendnaarjewerk).
 • Inzet carpoolapp (bijv. Toogethr).
 • Inzet/aanschaf zakelijke deelmobiliteit
 • Spitsmijdend sporten aanbieden (plannen liggen er nu voor Twentekanaal)
 • Fietsenstalling overkappen met zonnepanelen (laadinfra voor e-bikes)
 • Fietsenstalling uitbreiden
 • Voorzieningen voor videoconferencing.
 • Ombouw parkeerplaatsen naar fietsplekken
 • E-hubs op bedrijventerrein
 • Ombouwen directie parkeerplaatsen in carpoolparkeerplaatsen
 • Douchevoorziening
 • Laat de lokale fietsenmaker regelmatig op locatie de fietsen onderhouden

 De bijdrage is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt. Voor één structurele nieuwe spitsmijding rekenen we een subsidiebijdrage van €500. Er is in 2020 nog bijna € 250.000 beschikbaar.
Subsidie aanvragen kan via: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/slimme-duurzame/

 Heeft u vragen over deze subsidie, neem dan contact op mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich via [email protected]

Delen op:

Deelgenoten: