Terug naar nieuws

Geplaats op 21 februari 2022

Subsidie Slimme en Duurzame Mobiliteit

rijksweg-rw50

Provincie Overijssel voert een actief subsidiebeleid. Zo ook op het gebied van mobiliteit en CO2 vermindering. Voor 2022 is er voor de regio Zwolle en regio Twente weer een aantrekkelijk budget beschikbaar. Met deze subsidie kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Direct meer weten en aanvragen? Klik dan hier! 

Doel van de subsidie
Met een subsidie vanuit Regio Zwolle Mobiel – Slimme & Duurzame Mobiliteit– kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen. Deze subsidie geldt voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

  • Spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. De ochtendspits is tussen 7.00 en 9.00 uur. De avondspits is tussen 16.00 en 18.00 uur.
  • CO2-reductie: het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen.

Subsidievoorwaarden

De aanvrager:

  • is geen natuurlijk persoon;
  • is gevestigd in Overijssel maar niet in de gemeente Deventer;
    kan na het project overgaan tot structurele maatregelen op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie.De activiteiten:

De activiteiten:

  • hebben als doel spitsmijding en CO2-reductie
  • zijn gericht op verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld werknemers, bezoekers of scholieren van een vestiging in Overijssel.
  • het project moet afgerond zijn binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening.

Maximale bijdrage en beschikbaar budget

Deze subsidieregeling valt onder de algemene de-minimisverordening. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Het subsidieplafond voor 2022 is € 75.000,- waarvan:

€ 41.250,- voor regio Twente;
€ 33.750,- voor regio Zwolle

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Delen op:

Deelgenoten: