Terug naar nieuws

Geplaats op 10 november 2022

Stijgende energiekosten

rijksweg-rw50

We bevinden ons momenteel in een energiecrisis die voor vele huishoudens, (sport) verenigingen, (culturele) instellingen, mkb en bedrijven in ons land een behoorlijke impact heeft.

De gemeente Kampen ontvangt van verschillende kanten signalen over de zorgen die zijn ontstaan over de verhoogde energierekening en de mogelijke gevolgen daarvan. Het Rijk is inmiddels gestart met het ontwikkelen van een overheidsaanpak die hierop anticipeert. Afgelopen weken heeft het kabinet aangekondigd extra maatregelen te willen inzetten richting huishoudens en het MKB. Daarnaast heeft ook de provincie Overijssel een aantal maatregelen aangekondigd. Al deze maatregelen worden de komende periode uitgewerkt.

Tegelijkertijd ontvangt de gemeente Kampen ook vragen over wat zij als gemeente kunnen betekenen. Ze herkennen en delen de zorgen die er zijn ontstaan en informeren u via deze weg over wat zij nu voor u en de inwoners kan doen. Daarnaast willen ze u vragen om vanuit uw vereniging, instelling of onderneming uw zorgen en behoeften met hen te delen.
Zo kunnen ze kijken of en wat er vanuit de gemeente verder nodig en mogelijk is.

Wat doet de gemeente Kampen al?

Voor huishoudens kunnen ze hulp bieden door middel van bijzondere bijstand en de energietoeslag.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding waarmee inwoners met een laag inkomen extra kosten of hoge kosten kunnen betalen, bijvoorbeeld een wasmachine of energierekening. Bijzondere bijstand kan worden verleend in situaties waarbij de kosten noodzakelijk en bijzonder zijn en als de kosten niet op een andere manier kunnen worden vergoed. Een inkomensconsulent van de gemeente bekijkt of de kosten noodzakelijk en bijzonder zijn.

Energietoeslag

Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300. U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? U kunt het geld dan opzij zetten en gebruiken voor het betalen van de jaarafrekening.

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente
 • U ontvangt een van de volgende uitkeringen:
  • IOAW-uitkering
  • IOAZ-uitkering
  • AIO-uitkering
  • Bijstand voor zelfstandigen (BBZ)
 • U ontvangt een van de volgende minimaregelingen:
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Regeling hoge zorgkosten
  • Meedoenbonnen

Kennisplatform verduurzaming energieverbruik

Op de site Duurzaam Bouwloket | Kampen kunnen inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen terecht voor betere verwijzing naar alle regelingen op het gebied van energie gerelateerde subsidies en financieringsregelingen.

Het kennisplatform is niet voor commerciële partijen. Deze kunnen terecht op de websites van provincie Overijssel (www.overijssel.nl), RVO (www.rvo.nl) en Europese websites.

Wat kan de gemeente Kampen verder voor u betekenen?

Om goed in beeld te krijgen op welke wijze de gemeente van betekenis kan zijn in deze energiecrisis, hebben zij uw input nodig en vragen zij u om uw zorgen en behoeften met hen te delen. Daarnaast denken zij graag met u mee over acute zorgen en problemen.

U kunt hiervoor contact met Wout Ritsema ([email protected], telefoon 06 -12054917) als contactpersoon en voor het glastuinbouwgebied Koekoekspolder met Sale Wiersma ([email protected], telefoon 06-23344511).

 

 

Delen op:

Deelgenoten: