Terug naar nieuws

Geplaats op 21 januari 2022

Startbijeenkomst 17 februari over Regio Zwolle als NOVI-gebied

rijksweg-rw50

Startbijeenkomst ‘Regio Zwolle werkt samen aan een klimaatbestendige groeiregio’

Regio Zwolle wil zich verder ontwikkelen tot een klimaatbestendige groeiregio. Dat houdt in dat het samenwerkingsverband zich inzet op een klimaatrobuuste, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio. Regio Zwolle doet dat sinds juni 2021 vanuit haar status als NOVI-gebied (NOVI is de afkorting voor Nationale Omgevingsvisie).

Deze speciale positie in de Nationale Omgevingsvisie heeft de regio verworven vanwege de mogelijkheden die we te bieden hebben op het gebied van klimaatadaptie en water. De volgende stap is het inzicht in de regionale samenhang vanuit klimaatbestendigheid te bevorderen en de toegankelijkheid van kennis over klimaatadaptie te verbeteren. Hiervoor organiseert Regio Zwolle een hybride startbijeenkomst op donderdag 17 februari waarbij gasten fysiek aanwezig zijn of digitaal aansluiten.
De locatie is in en vanuit een studio in Meppel.

Het volledige programma en aanmeldmogelijkheid voor de startbijeenkomst vindt u hier in PDF.

Het uitgenodigde gezelschap is omvangrijk en divers, typerend voor de netwerksamenwerking. Met elkaar gaan bestuurders, medewerkers, politici, ondernemers en studenten in gesprek om stappen te zetten hoe samen te komen tot een klimaatbestendige groeiregio. Het uitgangspunt is om bij alle nieuwe plannen en projecten – op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsinrichting – inzichtelijk te maken wat het effect is op klimaat, ondergrond en watersystemen. Deltacommissaris Peter Glas van het landelijke Deltaprogramma en Henk Ovink, Nederlands eerste Watergezant, zijn ook betrokken bij de organisatie.

“Deze bijeenkomst is van grote waarde om met elkaar te doorleven dat elke organisatie een onderdeel van deze klimaatpuzzel is. Hoe kunnen we over honderd jaar nog steeds fijn wonen, werken en leven in Regio Zwolle met droge voeten en zonder verdroging van het landschap. We hebben hierin allemaal een rol. Van raad tot Rijk en van ondernemer tot onderzoeker. Onze regio is geen eiland, en klimaatveranderingen kijken niet naar gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld: het bouwen van een woonwijk in de ene gemeente heeft invloed op het waterpeil elders. Ook ondernemers en onderwijsinstellingen hebben hierin een rol”, aldus regiovoorzitter Peter Snijders.

Werken aan een klimaatbestendige groeiregio is hard nodig. Meer en meer krijgt de regio te maken met klimaatproblemen, zoals de wolkbreuk in Dalfsen, de verdroging in de kop van de Veluwe en Salland, en te veel stikstof in het nationaal park de Weerribben-Wieden. Steeds vaker stroomt er heel veel of heel weinig water door de IJssel en de Vecht. En het IJsselmeerpeil – in directe verbinding met de regio – wordt hoger.

Peter Snijders vervolgt: “En beeldt u zich in….dat de langdurige regenbuien die we zagen in Limburg onze regio treffen…Onvoorstelbaar veel leed. Regio Zwolle wil de risico’s hierop verminderen door samen naar antwoorden te zoeken. Oplossingen die groter zijn dan een enkele lokale overheid kan vinden in ons NOVI gebied Regio Zwolle. De besluiten van vandaag hebben dus grote impact op morgen. Dit vraagt van lokale bestuurders om als één overheid naar de regio als geheel te kijken in samenwerking met onderwijs en het bedrijfsleven.”

Aanmelden
Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via Aanmelden Startbijeenkomst NOVI-gebied Regio Zwolle . Voor wie 17 februari niet kan, organiseert Regio Zwolle een kort webinar op vrijdag 4 maart, informatie hierover is op te vragen via [email protected].

Delen op:

Deelgenoten: