Terug naar nieuws

Geplaats op 13 januari 2018

Stand van zaken cameratoezicht

rijksweg-rw50

De offerte van Securitas m.b.t. cameratoezicht is door de beheerscommissie goedgekeurd, onder voorbehoud van vergunningverlening door de gemeente Kampen en het ondertekenen van het benodigde convenant. Het gaat om camera’s bij de drie toegangswegen (tussen Probin Telder en Wanpla, bij Kloek en bij Metadecor). Bij de toegangswegen worden zowel overzichtscamera’s als kentekencamera’s (ANPR) geïnstalleerd. De kentekencamera’s hebben een rechtstreekse koppeling met de database van de politie, zodat gestolen en gesignaleerde voertuigen direct herkend worden.

Securitas is bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 22 januari aanwezig om toelichting te geven op het gekozen camerasysteem. Cameratoezicht biedt concreet 3 voordelen:

  • Het systeem zal bijdragen aan preventie;
  • Verbeteren van de hulpverlening;
  • Kostenverlaging en daling van criminaliteit.

Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente Kampen over het convenant en vergunning in volle gang. Het streven is om de camera’s begin april te plaatsen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het collectieve cameratoezicht of beveiliging in het algemeen, neem dan contact op met parkmanager Gerdi de Vries via 06-53250351 of [email protected].

Delen op:

Deelgenoten: