Terug naar nieuws

Geplaats op 31 augustus 2020

Speerpunten duurzaamheid op het bedrijvenpark

rijksweg-rw50

Op 17 juli vond de eerste sessie over duurzaamheid plaats. Diverse ondernemers op het bedrijvenpark hebben gediscussieerd over de verdere verduurzaming van het bedrijvenpark.

Vanuit het eerdere onderzoek bleek dat ondernemers individueel de thema’s energie, MVO en circulair ondernemen belangrijk vinden en dat er op terreinniveau behoefte is aan energie, MVO en mobiliteit.  Aangezien de budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente aan parkmanagement zijn overgedragen, is daar het thema biodiversiteit aan toegevoegd.

Doel van de sessie van 17 juli was om te kijken hoe we concreet aan de slag kunnen met deze thema’s.

Bedrijvenpark RW50
Op terreinniveau zijn door de ondernemers de volgende speerpunten benoemd:

  • Bloemenlint op het bedrijvenpark gecombineerd met een wandelpad;
  • Zon op bedrijfsdak;
  • Innovatieteam bedrijvenpark.

Voor individuele ondernemers
Op bedrijfsniveau zijn er diverse regelingen beschikbaar voor ondernemers. De parkmanager brengt deze regelingen onder de aandacht bij de ondernemers en helpt hen verder waar nodig. Interessante regelingen op dit moment zijn:

  • Upgrade jezelf: 50% subsidie voor de opleiding van personeel, nieuwe medewerkers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een aanvraag is erg eenvoudig en kan via het ‘aanvraagformulier individuele ondernemer’ https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/toolbox.
  • Slimme en duurzame mobiliteit Regio Zwolle: project richt zich op minder verkeer in de spits en besparen CO2, door niet of op een andere manier te reizen. Voor bijvoorbeeld stimuleren thuiswerken, elektrische fietsen, fietsenstallingen is subsidie beschikbaar. Subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag.
  • Diverse regelingen voor energie-advies, waaronder via de gemeente bij de bouw van een nieuw bedrijfspand op RW50 en via VNO-NCW.

Op 2 oktober staat de volgende sessie duurzaamheid gepland
We zijn nu bezig om deze speerpunten op terreinniveau verder uit te werken. Op 2 oktober staat om 9.30 de volgende sessie gepland. Interesse? U bent van harte uitgenodigd om mee te denken.

 

Delen op:

Deelgenoten: