Terug naar nieuws

Geplaats op 1 juli 2022

Resultaten KVO veiligheidsenquête

rijksweg-rw50

Het bedrijvenpark RW50 het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’.  Vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politie IJsselland, veiligheidsregio IJsselland, parkmanagement en ondernemers zetten zich ervoor in om het Keurmerk te behouden.

Om het certificaat te behouden is het proces tot hercertificering opgestart. De werkgroep heeft informatie verzameld over de veiligheidssituatie op het bedrijvenpark. Hierbij kunt u denken aan het opvragen van de incidentencijfers bij de politie en brandweer en het uitvoeren van een schouw (met gemeente, politie en brandweer) op het bedrijvenpark. Ook heeft de werkgroep de ondernemers om input gevraagd over de veiligheidssituatie op de bedrijvenpark.

Uitslagen gepresenteerd in een veiligheidsmonitor
De resultaten van dit onderzoek zijn  in een infographic weergegeven. De aanbevelingen (tips waarmee het bedrijvenpark veiliger gemaakt kan worden) zijn verwerkt in het nieuwe plan van aanpak met maatregelen voor de komende 3 jaar.

Bekijk hier de veiligheidsmonitor van uw bedrijventerrein:

Veiligheidsmonitor bedrijvenpark RW50

Audit door het KIWA
Dinsdag 12 juli vindt de audit door certificeringsinstantie KIWA plaats. De auditor neemt dan het plan van aanpak met de KVO werkgroep door. Bij een positief resultaat behoudt bedrijvenpark RW50 het KVO certificaat tot 2025.

Delen op:

Deelgenoten: