Terug naar nieuws

Geplaats op 12 oktober 2020

Overleg duurzaamheid en kwaliteit bedrijvenpark

rijksweg-rw50

Op 2 oktober vond het tweede overleg plaats van de werkgroep duurzaamheid. Waarbij in het eerste overleg het bepalen van de speerpunten centraal stond, werd dit overleg besteed aan het concretiseren van de acties.

Bloemenlint op het bedrijvenpark gecombineerd met een wandelpad
Wat is er een enthousiasme voor het realiseren van een wandelpad op bedrijvenpark RW50, zeker als we dit combineren met het stimuleren van biodiversiteit door het aanleggen van een bloemenlint.

Een aantal werkgroepleden heeft inmiddels mogelijke wandelpaden verkend. Ook zijn locaties bepaald waar we een proefstrook van een bloemenmengsel willen inzaaien. Inmiddels zijn wij in gesprek met zowel de gemeente Kampen als de provincie Overijssel over hoe zij ons kunnen ondersteunen bij deze plannen.

Zon op bedrijfsdak
Er lijken nog kansen om zon op bedrijfsdak te realiseren onbenut te blijven. Wij gaan inventariseren voor welke bedrijven het interessant is om zon op bedrijfsdak te realiseren en op welke manier wij hen hierbij kunnen helpen.

Als het gaat om het stimuleren van zon op bedrijfsdak lijkt ook de baangerelateerde investeringskorting (BIK) interessant. Deze regeling stimuleert bedrijven om te blijven investeren in o.a. zonnepanelen.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22535/coronacrisis-nieuwe-investeringskorting-bik-stimuleert-bedrijven-te-blijven-investeren-in-zonnepanelen

Duurzame deelmobiliteit
Als nieuw speerpunt heeft de werkgroep duurzame deelmobiliteit benoemd. De plannen hiervoor worden de komende tijd uitgewerkt.

Vervolg
Interessante onderwerpen? Wij nodigen u van harte uit om een volgende keer met ons mee te denken. Aanmelden kan via Gerdi de Vries.

Delen op:

Deelgenoten: