Terug naar nieuws

Geplaats op 23 mei 2022

Oproep invullen veiligheidsenquête

rijksweg-rw50

Geachte ondernemer,

Bedrijvenpark Rijksweg 50 heeft het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ en dit keurmerk willen wij graag behouden!

Vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politie IJsselland, veiligheidsregio IJsselland, Parkmanagement Rijksweg 50 en ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de veiligheid op het bedrijvenpark. Hierbij kunt u denken aan het realiseren van cameratoezicht, het verbeteren van het onderhoud en de informatievoorziening, maar ook aan het structureel bespreken van de incidentencijfers met politie en brandweer.

Het keurmerk heeft zich bewezen als een effectief instrument om samen te werken aan de veiligheid van het bedrijvenpark. Ook geven veel verzekeraars korting aan ondernemers gevestigd op een KVO gecertificeerd bedrijventerrein. Als werkgroep willen wij ons daarom inspannen om  het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen “Continue Samenwerken” te behouden, zodat alle ondernemers blijven profiteren van de voordelen van het keurmerk.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen u slechts 10 minuten van uw tijd. De werkgroep levert in samenwerking met de betrokken partners de overige inspanningen voor het behouden van het keurmerk. Uw 10 minuten worden gevraagd voor het invullen van een enquête. Op basis van deze gegevens maken wij nieuwe veiligheidsafspraken en/of passen de huidige maatregelen aan.

De werkgroep verzoekt u daarom vriendelijk deze enquête vóór 10 juni in te vullen.

De enquête kunt u via de volgende link invullen:

https://nl.surveymonkey.com/r/PGNHPZT

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen totaalcijfers worden weergegeven.

Als u in groten getale uw mening geeft over de naar uw inzicht te nemen veiligheidsmaatregelen ten behoeve van uw bedrijvenpark, zijn wij in staat om hiermee snel aan de slag te gaan. De werkgroep rekent op uw steun.

Informatie
Mocht u vragen hebben over het Keurmerk Veilig Ondernemen of de enquête, neem dan contact op met Gerdi de Vries via [email protected].

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de KVO-werkgroep,

 

Jeroen Druiven – politie IJsselland
Freek Weijs – veiligheidsregio IJsselland
Wendy Spraakman – gemeente Kampen
Bert Wielink – ondernemer RW50
Erwin Brussen – Securitas
Gerdi de Vries – parkmanager

Delen op:

Deelgenoten: