Terug naar nieuws

Geplaats op 19 oktober 2018

Ontwerp N307 Roggebot – Kampen ter inzage: vlot en veilig over de weg en het water

rijksweg-rw50

Van 15 oktober tot en met 25 november 2018 ligt het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen N307 Roggebot – Kampen ter inzage. Gedeputeerde Staten van Overijssel en Flevoland hebben besloten de huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer te vervangen door nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor het langzaam en snel verkeer. Daarnaast verdwijnt de Roggebotsluis. De doorgang voor het scheepvaartverkeer wordt hierdoor een stuk breder en er komt een nieuwe brug met beweegbare klep en een grotere doorvaarhoogte. De werkzaamheden starten in 2020. Het gehele project is eind 2022 gereed.

Dit willen we bouwen
De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt, maar krijgt een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. De in noord-zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt straks niet meer uit op de rotonde bij de sluis, maar wordt met op- en afritten aangesloten op de N307. Met het verwijderen van de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrijelijk doorstromen. Ook komt er een nieuwe brug waar schepen tot 7 meter hoogte onderdoor kunnen varen. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De brug is daarnaast breed genoeg om eventueel in de toekomst de autoweg uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Verbetering doorstroming en waterveiligheid
Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “Met de verbetering van de N307 tussen Roggebot en Kampen lossen we samen met de provincie Flevoland het file probleem op dit deel van de weg op. De nieuwe, hogere brug over het Drontermeer zorgt er straks voor dat het verkeer minder vaak stilstaat voor de brug. Daarnaast vind ik het bijzonder dat we met het verwijderen van de Roggebotsluis het laatste Ruimte voor de Rivier project in Nederland afronden. Een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van de IJsseldelta tegen overstromingen.”

Van vervelend verkeersknelpunt naar soepele en veilige rit tussen Dronten en Kampen
Jan de Reus, gedeputeerde provincie Flevoland: “Met name rond spitstijd staat het verkeer in de file bij de rotonde tussen de N307 en N306. Het nieuwe ontwerp biedt een mooie oplossing voor dit probleem. Met het scheiden van de diverse verkeersstromen bereiken we dat fietsers, ander langzaam verkeer en het doorgaande snelverkeer op dit traject zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden en vlot en veilig door kunnen rijden. De veel betere doorstroming maakt van een rit langs een vervelend verkeersknelpunt straks een soepele en veilige rit tussen Dronten en Kampen.”

Kom meer te weten op de inloopbijeenkomst
Op maandag 29 oktober 2018 is iedereen die meer wilt weten over de plannen, tussen 16.00 en 20.00 uur, van harte welkom op de inloopbijeenkomst in het Ichthus College VIA, Flevoweg 68 in Kampen. Medewerkers van de provincie Overijssel en Flevoland zijn aanwezig om bij vragen een toelichting te geven op het ontwerpplan. Geïnteresseerden kunnen ook de 3D visualisaties van de ontwerpen bekijken.

Het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen ligt ter inzage
Geïnteresseerden kunt het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen voor de N307 Roggebot – Kampen inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2018. De stukken liggen ter inzage in het provinciehuis in Zwolle en Lelystad en het gemeentehuis van de gemeenten Kampen en Dronten. Vanaf 15 oktober is het Ontwerp Plan in Hoofdlijnen ook te downloaden via de website www.overijssel.nl/n307

Delen op:

Deelgenoten: