Terug naar nieuws

Geplaats op 22 april 2021

Nog geen ter visielegging Ontwerp Tracébesluit verbreding N50

rijksweg-rw50


Op 20 januari heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan bij de beoordeling van het Tracébesluit (TB) van het project ViA15. Hierbij heeft de rechter de Minister opgedragen om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. Wat betekent dit voor de planning van de verbreding van de N50? We vragen het omgevingsmanager Philip Schellens.

Omgevingsmanager Philip Schellens aan het woord
Philip Schellens: ‘Zoals u van ons vernomen hebt in de vorige nieuwsbrief en bij onze digitale inloopavond, wilden we rond deze tijd het Ontwerp Tracébesluit voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid ter visie leggen. De tussenuitspraak van de Raad van State over het project ViA15 heeft ook gevolgen voor ons project.’

‘De rechter heeft de minister opgedragen om de manier waarop de stikstofdeposities worden berekend beter te onderbouwen. Die onderbouwing wordt gebruikt bij alle aanlegprojecten met wegverkeer-effecten. De nieuwe tracébesluiten moeten wachten op deze nadere onderbouwing. Hierdoor lopen verschillende projecten vertraging op. De verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid is er een van.’

Voorbereidingen en vervolg
De komende periode wordt er samen met onder andere IenW, LNV, provincies en RIVM gewerkt aan een nadere onderbouwing van de stikstofdeposities voor infraprojecten.’ Dat betekent dat er voor dit project op dit moment geen planning kan worden afgegeven. Hiervoor zijn er op dit moment te veel onzekerheden. Schellens: ‘Dat is vervelend voor ons als projectteam, maar vooral voor de omgeving. In onze gesprekken met mensen in het gebied merken we dat men graag wil weten hoe we verder gaan. Wanneer komt het Ontwerp Tracébesluit ter inzage, wanneer start de realisatie, hoe ziet de planning van de werkzaamheden eruit? Het antwoord op deze vragen blijft voorlopig uit.’

‘Zodra er meer duidelijk is, zullen we u hier direct van op de hoogte brengen.’

Delen op:

Deelgenoten: