Terug naar nieuws

Geplaats op 30 april 2019

Informatieplicht Energiebesparing

rijksweg-rw50

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl

Om ondernemers te ondersteunen in het voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing, is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland en VNO-NCW werken aan deze campagne samen met 55 branche- en regionale organisaties. Op WATTjemoetweten.nl checkt u of uw bedrijf onder de informatieplicht valt, vindt u stappenplannen en checklists en bijeenkomsten in uw branche of regio.

Delen op:

Deelgenoten: