MKB-ondernemers krijgen de beschikking over praktische hulpmiddelen om energie en daarmee geld te besparen. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, lanceerden daarvoor het programma Duurzaam.Energie.Besparen (DEB.nl) tijdens de feestelijke uitreiking van de EZK Energy Award.

Op de website van het online programma kan iedere ondernemer direct zien hoeveel euro’s hij of zij minder hoeft uit te geven door energiebesparende maatregelen. Onderdeel van het programma is ook een digitale bespaarassistent. Die geeft aan welke maatregelen de ondernemer kan nemen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn ‘quick wins’ vermeld: maatregelen die het gemakkelijkst geld opleveren en vaak eenvoudig kunnen worden toegepast. Het ministerie van EZK maakt het mogelijk dat ondernemers gratis gebruik kunnen maken van DEB.nl.

Energie- én kostenbesparing
Met de gezamenlijke lancering van DEB.nl geven het ministerie van EZK en ondernemersorganisatie MKB-Nederland een nieuwe impuls aan hun samenwerking om duurzame energiebesparing in het mkb daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Het initiatief vloeit voort uit de Wet milieubeheer. Die verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Voor mkb-ondernemers is het belangrijk dat zij hier op een praktische manier invulling aan kunnen geven. Dat heeft bij de ontwikkeling van DEB.nl centraal gestaan. Energie- én kostenbesparing gaan hand in hand. Omdat de mogelijkheden voor energiebesparing ook interessant zijn voor bedrijven die onder de wettelijk verplichte grens blijven, kunnen alle ondernemers er gebruik van maken.

Begrijpelijke taal
Het ministerie van EZK en MKB-Nederland willen mkb-ondernemers stimuleren bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Een duidelijke, op de dagelijkse praktijk gerichte aanpak, dicht bij de ondernemer, heeft daarbij de meeste kans van slagen. Daarom is veel werk gemaakt van de vertaling van verplichtingen naar concrete maatregelen. De ondernemer krijgt advies in begrijpelijke taal, kan kiezen welke optie het beste bij de eigen onderneming past en wat het oplevert. Met het programma kan de ondernemer ook een eigen besparingsprogramma voor de komende jaren ontwikkelen. Zo wordt duurzaamheid onderdeel van de bedrijfsvoering.