Terug naar nieuws

Geplaats op 9 december 2022

Afdeling Beleid Fysiek Domein, Economie en Accountmanagement bedrijven

rijksweg-rw50

Even voorstellen, de afdeling beleid fysiek domein, economie en accountmanagement bedrijven van de gemeente Kampen. De afdeling die veel kan betekenen voor u als ondernemer. Wie zijn zij? En welke taken hebben zij? U leest het in onderstaand artikel.

 


Algemeen:
Faciliteren, stimuleren en samenwerken zijn de werkwoorden die kernachtig het karakter van het huidige lokale economische beleid  weergeven. Kampen kent veel dynamiek op gebied van wonen, werken en recreatie en toerisme. Ligging, arbeidsmoraal en goede bedrijvenstructuur bieden goede kansen voor verdere ontwikkeling van de economie. Kampen is goed door de crisis gekomen en innovaties krijgen alle ruimte. De rol van de overheid verandert en leidt tot een andere verhouding in de relatie met ondernemers.

Ook de samenleving verandert: nieuwe verantwoordelijkheden in de samenleving, herschikking van zorg, een andere arbeidsmarkt en nieuwe waardering van cultuur geven ook nieuwe impulsen aan de economie. Dit alles laat zich vertalen in ambities die onze gemeente heeft op eigen grondgebied en in de regio. Daarin verschuift de aandacht van maakbaar naar merkbaar: de gemeente stuurt niet, maar biedt ruimte voor economische ontwikkeling en werkt daarin samen met ondernemers, onderwijs en overheden in regio. Hierdoor wordt de kracht van de lokale ondernemers en werknemers optimaal ingezet voor een daadkrachtige en innovatieve economie.

De vrijetijdseconomie is een sector die een groeiende is en zorgt voor een belangrijke bijdrage aan onze economie. Toerisme is daarmee een belangrijk middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan het algemeen en gedeeld belang van Nederland. Zo kan  de toeristische sector zorgen voor  werkgelegenheid, maar bijvoorbeeld ook bijdragen aan de instandhouding van voorzieningen op het platteland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen.

De gemeente Kampen heeft een grote landbouwsector. De ontwikkelingen in deze sector zorgen ervoor dat agrarische ondernemers onder druk staan. De Stadserven in onze gemeente faciliteert daarom gebieds- en bedrijfsontwikkeling. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het toepassen van kringlooplandbouw, verbeteren van de landbouwstructuur, verhogen van de leefbaarheid in het gebied of het implementeren van technische innovaties. De agrarische ondernemers bepalen zelf waar zij aan werken en hoe zij dit doen. De Stadserven faciliteert dit door bijvoorbeeld mee te denken in de uitvoering, het aanvragen van subsidies en het organiseren van bijeenkomsten.

 

Onze mensen:

Naam Functie(s) Taken
Erna Palland-Holtland
Tel.: 06-48138529
Email: [email protected]
Beleidsadviseur Economie Beleidsadvisering Economie, in het bijzonder vrijetijdseconomie, w.o. evenementen, HCA-Regio Zwolle en agrarisch beleid

Accounthouderschap met Hanzesteden Marketing, EPK, Marketing Oost, Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Gastvrije Randmeren

 

Naam Functie(s) Taken
Wout Ritsema
Tel.: 06-12054917
e-mail: [email protected]
Accountmanager bedrijven Aanspreekpunt bedrijven, ondernemers- en parkmanagementorganisaties

Grondverkopen bedrijventerreinen

 

Naam Functie(s) Taken
Sale Wiersma
Tel.: 06-23344511
e-mail: [email protected]
Accountmanager bedrijven Koekoekspolder (tot 1 oktober 2022) Aanspreekpunt bedrijven, ondernemers- in de Koekoekspolder

Grondverkopen bedrijventerreinen Koekoekspolder

 

Naam Functie(s) Taken
Gertwin Visscher
Tel.: 06-18665457
e-mail: [email protected]
Beleidsontwikkelaar economie Strategische beleidsontwikkeling en -advisering (o.a.  Lokaal Economische Agenda, Ondernemersdienstverlening, Logistieke samenwerking ZKM (Port of Zwolle), bedrijventerreinen, detailhandelsbeleid).

Advisering vanuit economie bij gebiedsontwikkelingen en omgevingsvisie

Kampen vertegenwoordigen in de regio

 

 

Delen op:

Deelgenoten: