Terug naar nieuws

Geplaats op 29 maart 2024

Actiedag 10 april gemeente Kampen – ondermijning en brandveiligheid

rijksweg-rw50

De gemeente Kampen vindt het van belang om een aantrekkelijk en veilig leef- en vestigingsklimaat te creëren voor ondernemers op bedrijventerreinen. Preventie is een belangrijk uitgangspunt maar gaat uiteindelijk in sommige gevallen hand in hand met repressie te weten: het uitvoeren van integrale controles.

Naast het uitvoeren van integrale controles straalt het zichtbaar zijn op bedrijventerreinen ook een preventieve werking uit. Het gesprek voeren met ondernemers op bedrijventerreinen vormt een belangrijk uitgangspunt. Ondernemers zijn de oren en ogen op onze bedrijventerreinen. Het is van belang om hen voor te lichten over de verschijningsvormen van ondermijning en om daarnaast de meldingsbereidheid onder onze ondernemers te vergroten.

Om de weerbaarheid en bewustwording van ondernemers te vergroten wordt in samenwerking met politie en brandweer op 10 april 2024 een actiedag ondermijning georganiseerd. Deze dag staat in het teken van de onderlinge verbinding met de ondernemers.

De primaire doelstelling van de actiedag ondermijning is als volgt:

“In contact komen met ondernemers door informeel het gesprek aan te gaan over ondermijnende criminaliteit, hen voor te lichten over de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en waar nodig te adviseren over brandpreventieve maatregelen”.

Als ondernemers hierin geïnteresseerd zijn kunnen ze zich opgeven door een mailtje te sturen naar [email protected]

Delen op:

Deelgenoten: