Terug naar nieuws

Geplaats op 10 februari 2017

Aan de bereikbaarheid van Kampen wordt gewerkt

rijksweg-rw50

De bereikbaarheid van Kampen. Hierover ging de bijeenkomst van 2 februari jl. Diverse sprekers gaven hierop hun visie en deelden hun oplossingen, voorbeelden en ervaringen.

Gedeputeerde Bert Boerman ging in zijn verhaal in op de N50, de verbreding c.q. de lobby hiervoor en de stand van zaken op dit moment. Daniël Uenk, Programma manager Beter Benutten Zwolle Kampen, liet zien wat het programma inhoudt en welke technische oplossingen er nu en in de toekomst zijn om slimme mobiliteit te bevorderen. Mobiliteitsmakelaar Arnold Helfrich ging in op de voordelen voor bedrijven om, samen met Beter Benutten, te werken aan slimme mobiliteit. Als laatste liet logistiek makelaar Miranda Volker zien waar het om gaat bij slimme logistiek.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het team Beter Benutten Zwolle Kampen samen met Parkmanagement Bedrijventerrein Rijksweg 50 en de Zuiderzeehaven Kampen.

Het volledige verslag van de bijeenkomst

Delen op:

Deelgenoten: