Terug naar nieuws

Geplaats op 26 februari 2018

10 april 2018: collectieve BHV training

rijksweg-rw50

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.

Verplichtingen bedrijfshulpverlening
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv’ers aan te wijzen.
Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening:

 • Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
 • Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
 • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
 • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
 • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Net als vorig jaar willen wij vanuit het parkmanagement de BHV basis- en herhalingscursus collectief organiseren. Hiervoor hebben wij Hofstra Trainingen uit Kampen geselecteerd.

Voordelen
Door de BHV-cursussen vanuit het parkmanagement te organiseren kunt u een financieel voordeel behalen, oplopend tot 41%. Daarnaast leren medewerkers van de bedrijven op bedrijvenpark Rijksweg 50 elkaar beter kennen door met elkaar een BHV-cursus te volgen en kunnen ervaringen worden gedeeld.
De BHV-cursussen van Hofstra Trainingen worden in Kampen gegeven aan de Stoomstraat 7. Deze locatie beschikt over uitgebreide oefenfaciliteiten.

Aanbieding
Hofstra Trainingen heeft voor de ondernemers op bedrijvenpark RW50 de volgende aanbieding gemaakt:

 • BHV Basis – Reguliere prijs € 299,00 p.p. nu voor € 278,00 p.p bij 10 deelnemers en voor € 259,50 bij 14 deelnemers.
 • BHV Herhaling – Reguliere prijs € 159,00 p.p. nu voor € 132,50 p.p bij 10 deelnemers en voor € 100,00 bij 14 deelnemers. 

Deze bedragen zijn inclusief:

 • Te gebruiken oefenmateriaal
 • Lesboek (BHV basis)
 • Examenkosten (BHV basis)
 • Kosten verlenging certificaat/diploma (herhaling BHV)
 • Koffie/thee en uitgebreide lunch.

Cursusdatum BHV-herhalingstraining
De BHV herhalingscursus staat ingepland op dinsdag 10 april aanstaande. Een cursusdatum voor de basiscursus wordt ingepland in overleg met de aanmeldingen.

Aanmelden
U kunt zich bij parkmanager Gerdi de Vries via [email protected] tot 3 april aanmelden voor deze BHV-trainingen. De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Dit betekent minimaal 10 personen voor de BHV basis, dan wel voor de BHV vervolgcursus.

Delen op:

Deelgenoten: