Terug naar nieuws

Geplaats op 6 januari 2020

50% subsidie voor opleiding personeel

rijksweg-rw50

Upgrade Jezelf: inzet voor arbeidsmarkt Regio Zwolle!

Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er? Heb je moeite om geschikt personeel te vinden om ‘het werk gedaan te krijgen’? Investeren in de ontwikkeling en opleiding van jezelf of je personeel kan een oplossing zijn. Het ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt daarbij. Tot 1 januari 2021 kun je als ondernemer of werkgever in Kampen en omstreken, een beroep doen op dit fonds.

Kosten voor scholing en opleiding worden voor maar liefst 50% uit het Ontwikkelfonds gesubsidieerd, tot een maximum van € 2.500 per medewerker. Ook de opleiding voor potentiële medewerkers kan in aanmerking komen. In totaal kunnen per aanvraag 20 medewerkers profiteren van deze nieuwe subsidiemogelijkheid.

Wil je een aanvraag doen op het ontwikkelfonds voor de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers? Kijk dan hier: https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/ontwikkelfonds-regio-zwolle

Sectortafels

Naast individuele cofinanciering per bedrijf of (maatschappelijke) organisatie, biedt het Ontwikkelfonds je de kans om aan te schuiven bij een van de vele sectortafels die door ‘Upgrade Jezelf’ worden georganiseerd. Upgrade Jezelf is een initiatief van 19 samenwerkende gemeenten, binnen de Regio Zwolle, waarbij werkgevers én werknemers aan tafel worden geroepen om samen te werken aan een krachtigere arbeidsmarkt. Op dit moment zijn  er acht sectortafels benoemd: Bouw, Transport & Logistiek, Creatieve Industrie, Agri & Food, Zorg, Onderwijs, E-commerce en Techniek.

Als deelnemer aan een sectortafel werk je samen aan een groei-ambitie voor je sector. Maar je krijgt ook de kans om samen met bijvoorbeeld instellingen voor onderwijs en onderzoek plannen te maken om de krapte op de arbeidsmarkt in jouw sector aan te pakken. Jouw organisatie kan daar direct van profiteren. Voor uitvoering van gezamenlijke plannen is 50% subsidie beschikbaar, tot een maximum van € 100.000,- per jaar.  Bij het opstellen word je geholpen door het programmateam van de Human Capital Agenda Regio Zwolle.

Wil je meer weten over de sectortafels en de subsidiemogelijkheden? Kijk dan hier: https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/sectortafels

Human Capital Agenda (HCA)

Het Ontwikkelfonds is onderdeel van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. Die agenda heeft als doel om werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt te minimaliseren door gezamenlijk plannen te maken binnen de 4 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoek). De gemeente Kampen is deelnemer aan de Human Capital Agenda. Voor het ontwikkelfonds is in totaal € 13,5 miljoen beschikbaar.
Bekijk hier de informatieflyer.

Delen op:

Deelgenoten: